Християнська освіта

Християнська освіта
Керівник:
Антонюк Руслан Іванович

Основні завдання:

Підготувати братів та сестер для служіння в помісних Церквах.

 Комітет християнської освіти працює в двох напрямках: організація навчання в помісних церквах, яким займається Біблійний Інститут (БІ) та підготовкою служителів, проповідників у Вінницькому Регіональному Біблійному Коледжі (ВРБК).

Біблійний Інститут (ВЕЕ - Bible Education by Extension)

Основою служіння ВЕЕ є три Біблійні принципи

  1. Принцип Евангелизму / учнівства: Включає в себе працю з людьми, які тільки починають вивчати Біблію, та з тими, хто має вже досвід через наставництво (під наставництвом розуміються тісні, особисті взаємовідносини керівника групи з кожним членом цієї групи).
  2. Принцип підготовки цілісної особистості: Програма ВЕЕ – це не просто передача біблійної інформації. Вона допомагає знайти відповіді на три основних питання, які повинен задати собі кожен, хто навчається: Що я повинен знати? Яким я повинен бути? Що я повинен робити?
  3. Принцип передавання: Якою б добре спланованою не була будь-яка програма, вона не буде ефективною, якщо не буде переданою наступникам. Тому ще одним принципом, що складає основу служіння ВЕЕ, є передавання. Цей принцип базується на істині, що записана в 2 Тимофія 2:2 "А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити."

Курси Біблійного інституту >>>


Вінницька Семінарія Біблійної Експозиції (ВСБЕ)

      https://www.sbe.org.ua

Місія та цілі ВСБЕ

  1. Підготовити служителів для помісних церков, різних напрямків (пасторів, проповідників, вчителів недільних шкіл, організаторів нових церков, молодіжних лідерів).
  2. Спорядити служителів необхідними інструментами для експозиційної проповіді Слова Божого.
  3. Сприяти подальшому розповсюдженню учнівства в помісних церквах та поширенню вчення Ісуса Христа.
  4. Надати можливість спілкування, діалогу та консультацій для служителів помісних церков ЄХБ.
  5. Навчити служителів (студентів) бути здібними захищати Євангельське вчення.

Біблійна Школа Еммаус

https://www.emmaus.school