Розуміння Трійці

Питання Трійці є непростим і несумлінного дослідника може призводити до богословської плутанини. Воно було актуальним протягом століть, з часів Вселенських Соборів, і вимагає обґрунтованої відповіді богословів. Питання Трійці не представлене в Біблії докладно, а саме поняття «Трійця» ніде не зустрічається в Святому Письмі, воно є богословським, а не власне біблійним.

Біблія досить чітко говорить про те, що Бог є єдиним і унікальним, і іншого не існує і не може бути (Вих. 3:14; Повт. 6:4-6; 1Тим. 2:5-6; 1Кор. 8:4-6 та ін.). Також однозначно Біблія засуджує ідолопоклонство, поклоніння іншим, уявним божествам (Повт. 5:7; 6:14; Пс. 80:10; Іс. 44:9-20; Ос. 8:6). З іншого боку, в Святому Письмі існують тексти, які стверджують про божественність Ісуса Христа (Ів. 1:1,14; 6:35; 8:58; Кол. 1:15-20; Кол. 2:8-10; Об. 22:13, 16). Існують також тексти, які вказують на те, що Дух Святий також є особистістю, при цьому ж божественною (Мт. 12:31; Ів.14:26; Дії. 5:3-4; 8:39; 13:2; Рим. 8:26; Еф. 4:30; 1Сол. 5:19). Його дії і ставлення до Нього дозволяє зробити висновок, що Дух Святий є божественною Особистістю.

В Біблії існують тексти, що згадують всі три особистості, Отця, Сина і Святого Духа разом. Так, при хрещенні Христа, Син приймав хрещення, Дух Святий зійшов на Нього, Отець проголосив слово (Мт. 3:16-17). При випробуванні в пустелі, Син, Духом ведений в пустелю, постійно посилався на Бога Отця (Мт. 4:1-11). Христос, в Своїй бесіді з учнями, вказував на Отця і Духа Святого (Ів. 14:16). У великому дорученні Христа говориться про Ім'я в однині, але згадуються всі три Особи (Мт. 28:18-20). Деякі вітання апостола Павла включають всі три особи Бога (1 Кор.13:13). Вчення апостолів також характеризується згадкою всіх трьох особистостей божества (Еф. 1:17).

З вище сказаного випливає, що Бог є Єдиний, крім Нього немає ніякого іншого. Але також, Святе Письмо говорить про божественності Сина і Духа Святого. На самому початку Біблії описаний факт розмови всередині Трійці (Бут. 1:26), що також дає натяк на наявність більш ніж однієї Особистості, але одного Бога. Деякі месіанські тексти говорять про те, що Месія буде мати божественне походження (Іс. 9:6-7). Пізніше, Христос Сам про себе говорив, що Він має Божественне походження і природу, Його справи це підтверджують, євангелісти цьому вторять, про що були наведені відповідні тексти вище. Дух Святий характеризується діями, які говорять про Нього, як про Особистість, при чому Божественну. Все це в сукупності дає розуміння про наявність одного Бога, але в трьох Особах. Щоб описати Бога, як триєдиного, богослови вживають термін «Трійця», який узгоджується з контекстом всього Писання.

Наведемо деякі зведені елементи вчення про триєдність Бога. Існує тільки Один істинний Бог. Отець, Син і Святий Дух – це один єдиний Бог, а не істота, поєднана з різних частин. Кожна з Осіб божественна у всій повноті, і вони всі рівні. Коли йдеться про Христа, то мається на увазі цілком Бог. Так само і щодо Бога Отця і Духа Святого. Бог єдиний і в той же час триєдиний. Триєдність виражається в Його функції, виявлених в творінні та спасінні. Всі три особистості існували і існують одночасно, завжди; всі вони завжди були божественними. У природі триєдиного Бога ніколи не було ніякої зміни. Трійця існує завжди, але кожна з Осіб відкривала Себе особливим чином свого часу.

Слід також підкреслити, що поняття Трійці є складним, і навряд чи коли-небудь на землі вдасться дослідникам Біблії дохідливо і переконливо для всіх пояснити всі тонкощі взаємин одного Бога, але в трьох особистостях. Трійця незбагненна. Коли людина постане перед Богом, вона побачить Його таким, як Він є (1 Ів. 3:2), і краще зрозуміє Його. Але, навіть тоді не зможе в повній мірі зрозуміти Його, бо Він безмежний, а людина обмежена.


Автор: Андрій Бабій
Джерело: